R & J Boon - Vloerbedekking

PPI Keurmerk

als waarborg voor kwaliteit

ppi_keurmerk
R&J Boon Projectstoffering is in bezit van het PPI kwaliteitskeurmerk van de brancheorganisatie voor projectinrichters.

Het PPI Keurmerk wordt verleend aan bedrijven die handelen volgens vastgestelde procedures en die op de werkvloer hun vakmanschap aantonen door te werken volgens strenge eisen en normen. Het PPI Keurmerk verschaft zekerheden op het gebied van kwaliteit, milieu, arbeidsomstandigheden en competenties van het uitvoerend personeel. Dit keurmerk is voor u als opdrachtgever de beste garantie dat het door ons geleverde werk aan alle verwachtingen beantwoordt. Niet alleen bij uitvoering en oplevering, maar ook jaren daarna.


Duurzaamheid

Bij onze activiteiten besteden wij bewust aandacht aan duurzaamheid. Bij de selectie van leveranciers van materialen letten wij op mens- en milieuvriendelijke productiemethoden. Zo kiezen we voor echte brandwerende gordijnstoffen in plaats van geïmpregneerde stoffen. En we sparen het milieu door geen agressieve stoffen te gebruiken en afval tot een minimum te beperken.

Bel of mail gerust voor een vrijblijvende persoonlijke kennismaking!

Telefoon
0180 - 522 288
Mail